More Service
Report

Rapporter er viktige styringsverktøy som enhver virksomhet kan dra ha nytte av.  Servicedeskrapporter sørger for at du gir kundene og brukerne dine best mulig oppfølging. Det handler om å visualisere en utvikling og ha et aktivt styringsverktøy i hverdagen. 

Hvorfor ha fokus på rapporter?

I daglig drift kan det være utfordrende å se det totale bildet av hva som foregår i organisasjonen. Er det utfordringer med tjenestelevering er det viktig å fange opp før det utvikler seg til missfornøyde kunder eller brukere. Gode rapporter gir deg trygghet om at pengene blir brukt på rett sted, slik at du får verdi tilbake.

More Service Report

More Service Report gir en visuell og oversiktlig fremstilling av datamaterialet. Det kan deretter deles med kolleger, leder og andre interessenter pr e-post eller i dashboards. På den måten får man kommunisert informasjon og alle får et overblikk over situasjonen. Rapportene kan gi verdifullt beslutningsgrunnlag, og peke mot anbefalinger og vise områder hvor man burde ha et ekstra fokus.

More Service Report har ferdige rapporter i modulene som kan tas i bruk med en gang

More Service har et kraftig rapporteringsverktøy og tilbyr et komplett utvalg av rapporter med tilhørende dashboard.

More Service Report er en rapportmodul hvor du kan sette opp dine egne rapporter ved valg av filtre på tidsrom, sakstype, kunde, maler, CI, agent og team.

Det er også muligheter for å gruppere og kjøre drilldown. På denne måten kan analyse foretas direkte på reelle data her og nå. Dette kan avdekke trender i en tidlig fase i organisasjonen, og uhensiktsmessigheter kan enklere forebygges.

Rapportene kan også lagres og sendes ut automatisk via e-post på ønskede tidspunkter.

I ITIL-sammenheng kan rapporter vise til områder hvor det er et uforholdsmessig stor belastning, og hvor man bør jobbe proaktivt  – kanskje gjennom ITIL-praksisen Problem Management.

Noen av de ferdige rapportene du finner i More Service:

 • Helpdesk statistikk
 • Trend
 • Timeforbruk
 • OSS / FAQ
 • SLA på sak
 • SLA på tjeneste
 • Endringer
 • Oversikt over saker
 • Rotårsak
 • Data Dump (Excel eksport)
 • Inventaroversikt
 • Prosjektstatus

Alle rapportene kan eksporteres til Excelformat for videre bearbeiding.

More Service API kan også brukes for å eksportere data til andre rapporteringsverktøy som for eksempel Power Pivot.