More Service
Change management

Med More Service Change management kan endringene utføres kontrollert slik at feil ikke oppstår i ettertid

Noen avdelinger gjør hyppige endringer, og erfarer at endringer kan lede til feil i ettertid.

Med More Service Change management utfører man endringene kontrollert og minimerer at feil oppstår i ettertid.

Spesielt innen IT og byggtekniske avdelinger gjøres det hyppige endringer som kan føre til at feil oppstår i etterkant, som følge av mangel på kommunikasjon, godkjennelse, testing og annet.

More Service Change mangement håndterer komplekse prosesser på en enkel måte og bryter dem ned i enkle steg for oppfølging:

 • Beskriv endringen som skal gjøres
  • Det er enkelt å beskrive hva som skal gjøres med en kort setning.
 • Analysere risiko og innvirkninger
  • Analyse av hva som skal utføres og hvilken risiko denne endringen innehar er viktige momenter 
 • Teste
  • Testprosedyre kan opprettes og beskrives samt sendes utvalgt testpersonel
 • Godkjenne endringen
  • Full dokumentasjon kan sendes fra More Service Change management til CAB (change advisory board) medlemmer. Godkjenning av endringen kan gjøres via e-post.
 • Utføre endringen (sette i produksjon)
  • Change mangment  utføres og reaultat loggføres.
 • Evaluere
  • Evaluering av change kan føre til en standard endring som resultat av en enkelt change.
 •  Alle ovennevnte faser
  • Fasene har egen historikklog med e-post ut/inn dokumentasjon fra de involverte i More Service Change
 • Informasjonsfanen
  • Fanen ivaretar full historikklogg med tagg på¨hvilken fase oppføringen tilhører. 

More Service Change management sørger for å veilede involverte i endringen igjennom prosessen på en intuitiv måte.

Belønningen er full oversikt over endringer i form av gode Change management rapporter. Dette skaper erfaringer og forutsigbarhet.  Historikk over endringer som gjenntaes reduserer feil ved ved neste Change og man unngår feil.