More Service
Integration

Hva er integrasjoner?

Integrasjoner i IT-systemer sørger for at du unngår å gjøre dobbel jobb og gir høyre sikkerhet for at dataene dine er riktige. Det forventes i dag at de forskjellige systemene kan snakke sammen. På denne måten får du en mer helhetlig løsning som fungerer godt for organisasjonen og kundene. 

Kunder av et moderne Servicedesk-system forventer mulighet for automatisering og med våre integrasjoner kan dere sparer tid og øker produktiviteten.

Hva er så definisjon av API?

API er den mest fleksible måten å utveksle informasjon mellom ulike systemer på. Det gjøre det raskt og enkelt å bygge nye integrasjoner etter som behovene dukker opp. De fleste forventer i dag at det tilbys et åpent API, som gir hvem som helst mulighet til å bygge integrasjoner mot systemet. 

Integrasjoner i More Service

Med våre integrasjoner kan dere sparer tid og øker produktiviteten. More Service tilbyr en lang liste med helpdesk integrasjoner og et åpent REST-API som gjør det enkelt å integrere mot eksterne applikasjoner.

Microsoft Teams

More Service sørger for at du holder deg oppdatert om nye saker via Microsoft Teams. 

Teamviewer

Fjernstyring av brukerens PC kan startes rett fra saken. 

Lync / Skype for Business

Chat, Start møte eller ta over skrivebordet til sluttbrukeren direkte fra en sak.

Telefonisystemer

Gjør automatiske oppslag i More Service i det du tar telefonen. More Service vil vise informasjon om innringeren samt alle aktive saker og historikk.

Exchange/Outlook

Overførerer sakene dine til kalenderen i Outlook. I kalenderen kan man også skrive logg, føre tid og endre status på saken.

3. parts fagsystem

Utveksler informasjon mellom ERP eller andre fagsystem fra More Service. Vårt åpne API gjør det svært enkelt å utføre denne type integrasjoner.

Overvåkningsverktøy

More Service kan motta meldinger fra alle overvåkningsverktøy. I More Service Agent Portal kan du se hva meldingen er, opprette en sak og tildele til en agent. Oppslag mot Systemkart/CMDB er mulig og gir deg da mer informasjon om hva meldingen innebærer for bedriften. Hvis man må varsle brukerne, kan man opprette driftsmeldinger direkte fra Systemkart/CMDB og på den måten varsle sluttbrukerene via e-post, More Service Portal eller RSS Feed.

More Service Remote API 

Live tilkobling mot ditt Active Directory som henter ut oppdatert informasjon om brukerne dine. Avdeling, stilling, roller, maskinvare, gruppemedlemskap, e-post og telefonnummer er noen eksempler her. Sørger for at du alltid har de nyeste dataene som er registrert om brukeren hos deg. Gir deg også mulighet for å sette nytt passord for brukeren direkte fra Agentportalen. Her spares det masse tid slik at saken kan løses i en fei.

More Service Discovery

Automatisk import av enheter fra Active Directory eller annen kilde.

Les mer her: https://moreservice.no/product/discovery/

More Service API

Et generelt og åpent API mot More Service sin database. Hent ut info om saker, brukere, kunder, systemkartobjekter og mye mer.

Single Sign-On Integration

Gjør at brukerne/agentene slipper å logge inn på hvert enkelt av deres IT-systemer. Single Sign-On støttes blant annet mot Microsofts Active Directory, Microsoft Azure AD og Googles G Suite. Det er også mulig å oppdatere informasjon om brukeren samtidig med at pålogging skjer. 

Sosiale medier

Motta henvendelser fra Facebook inn i More Service og svar direkte fra Agentportalen. Forenklet hverdag ved å kunne forholde seg til kun et grensesnitt for alle henvendelser.

Flere tekniske ressurser for More Service Integrasjoner og API