More Service IT

Fornøyde brukere

More Service er skreddersydd for IT Service Management (ITSM).

Én felles plattform for ITSM

Med en felles plattform å besvare henvendelser og løse oppgaver på, samarbeider kolleger i avdelingen om sakene på en sømløs måte.

Dere unngår at saker faller mellom to stoler, og dere prioriterer sakene effektivt.

Henvendelser fra ulike kanaler

Kunder og ansatte kontakter support via e-post, telefon eller web. Uavhengig av hvilken kanal de velger, jobber dere med henvendelsen på samme måte i More Service.

Med standardiserte arbeidsmåter samarbeider hele organisasjonen med ITSM som et samlet lag.

Fordel oppgaver og ansvar

Når man jobber med sakene på samme arbeidsplattform, har kollegene full oversikt over hvem som er ansvarlig for den enkelte sak.

Da unngår dere misforståelser , og at saker “faller mellom to stoler”.

administrer oppgaver. illustrasjon
Illustration, helpdesk

Full oversikt over historikken

Når du tildeles ansvaret for oppfølging av en sak, vises hele historikken i saken enkelt i kronologisk rekkefølge.

Historikken inneholder all dialog, alle kommentarer, vedlegg, samt endringer i strukturerte data som kategori, prioritet, og status på saken.

CMDB og inventar

Configuration  Management DataBase (CMDB) presenterer en logisk oversikt av organisasjonens infrastruktur, og en grafisk fremstilling av avhengigheter og tjenestenes oppbygging for ITSM.

Registrere inventar automatisk ved hjelp av Intune-integrasjonen. 
I oversikten, og på brukerkortet, finner du informasjon som sluttbrukernes utstyr.
Se hvilket utstyr som tilhører hvem, dets garantiutløp, lokasjon, og mye annen informasjon om inventaret.

Illustration, oppdag infrastrukturen i ditt eget system med Discovery.
Kvinne jubler for vellykket selvbetjening etter digitalisering

Selvbetjening

Spørsmål og problemstillinger som stilles ofte, bør man forsøke å tilby kunder og interne ansatte å løse raskt med selvbetjeningstjenester.

En god kunnskapsbank er motoren for mange selvbetjeningstjenester.

Gjør tjenestene tilgjengelig på en webportal. Da er tjenestene tilgjengelige 24 timer i døgnet, alle dager i uken. Og når kunder og interne ansatte løser en del enkle saker selv, går presset på supportapparatet ned.

Rapporter

Gode rapporter viser verdifull informasjon for ITSM på en oversiktlig måte. Det setter dere i stand til å jobbe proaktivt produktforbedringer, bedre informasjon, og gode selvbetjeningstjenester.

“Vi supporter brukere i hele verden fra Melbourne i øst til Seattle i vest, brukerne har høye krav til oppetid og respons, det er derfor viktig med et system som alltid er oppe og er raskt å bruke.

More Service dekker våre behov fullt ut”.

Ronny Mølnvik, Aker ASA

More Service er ITSM-systemet som løfter dere ytterligere

More Service tilbyr alt dere trenger for å supportere deres ansatte eller kunder på en profesjonell måte.

Har du lest nok og vil komme i gang?