More Service:
Discovery

Automatisk import av enheter fra
Active Directory eller annen kilde.

More Service sørger for automatisk import av klienter direkte fra Active Directory (AD) ved hjelp av More Service Discovery.

Kunden seg opp mot eget AD eller annen informasjonskilde, og leser inn info om enheter (medarbeidere, servere, PCer, skrivere osv.). Dette kan også gjøres via API, f.eks. ved integrasjon med SCCM (System Center Configuration Manager).

Informasjonen som synkroniseres inn i More Service fra organisasjonens hovedinformasjonskilde (ofte AD) brukes aktivt i det daglige arbeidet i servicedesk, med CMDB, inventar, vedlikehold og mer. Derfor er det viktig at informasjonen er oppdatert, og at oppdateringene synkroniseres inn i More Service på jevnlig basis.

I More Service Discovery definerer kunden også hvor ofte oppdatering av informasjon fra AD skal skje. Slik sikrer man at informasjon i More Service er oppdatert til enhver tid.

 

Slik brukes More Service Discovery

More Service benytter More Service Discovery for å importere brukere, servere og PCer fra kundens miljø til More Service.

More Service Discovery krav:

  • Kjøres lokalt og må startes fra IE, Chrome, Firefox eller Edge.
  • NET 3.5 eller nyere installert. Dette er standard på Windows 10 og Windows server 2016.
  • Kjøres på en PC eller server som er medlem av AD.
  • Kjøres av en bruker som har tilgang til å lese fra AD.

Programmet More Service Discovery lastes ned scanner hele infrastrukturen i AD og pusher brukerinformasjon til More Service.

More Service Discovery benytter en egen ADservice for automatisk ønsket skedulert import av brukere, servere, PCer osv, ved ny opprettelse av brukere i AD eller flytting av brukere mellom avdelinger.

More Service Discovery settes opp i kundens miljø på egen server. Kunden oppretter en egen bruker i AD for More Service Discovery, og har full kontroll på dette programmet. I More Service Discovery er det enkelt å sette opp en automatisk oppgave for import av brukere, eller servere til More Service Servicedesk.