More Service
CMDB

CMDB er en logisk modell av bedriftens infrastruktur

CMDB illustration

CMDB presenterer en logisk modell av bedriftens infrastruktur. Med integrasjon mot et overvåkningssystem kan en lett se hvilken tjeneste som feiler. Dette gir mer kunnskap og kontroll over infrastrukturen om hvordan det hele henger sammen.

For å effektivt administrere og forbedre dine systemer, må du vite nøyaktig hvilke eiendeler som er i IT-miljøet ditt og ha oppdaterte og nøyaktige konfigurasjonsdata. Du vil ha behov for å forstå organisasjonens IT-miljø, spesielt innen områdene konsekvensanalyse av tjenester, kapitalforvaltning, compliance og konfigurasjonshåndtering.

CMDB (Configurasjon Management Database) eller systemkart presenterer en logisk modell av bedriftens infrastruktur, slik at en får mer kontroll over hvordan infrastrukturen henger sammen og kan raskere løse hendelser som oppstår.

Fra objektet (CI) i CMDB (systemkartet) har du full oversikt over registrerte saker, endringer som er utført, alarmer fra overvåkning, enkle notater, dokumentasjon og detaljer.

Feilsøking blir enklere og når objektene og deres relasjoner kan sees fra ulike innfallsvinkler.

CMDB er søkbart og drillbart på tvers av alle objekter(CI), og det er enkelt å bytte innfallsvinkel.

Velg f.eks. kunde, og se hvilke systemer, tjenester og nettverk kunden benytter. Velg system som har feilet og lag driftmelding direkte fra objektet (CI). Driftmelding kan sendes via e-post og legges som info på More Service Portal (sluttbrukerportalen).

More Service Discovery vil hjelpe deg og fylle CMDB med relevant informasjon.

Dokumentasjon for raske beslutninger, og løsning av oppgaver som gir økt produktivitet, ligger bare et klikk unna.