More Service 
Helpdesk

Enkelt helpdesk system.

Ticket system illustration

En helpdesk er en ressurs som er ment å gi eksterne kunder eller interne sluttbrukere informasjon og støtte.

Prøv gratis i 60 dager

Passer også for enkeltmannsforetak eller små firma:

  • Smarte funksjoner i More Service gir bedre saksbehandling og økt produktivitet. Opplev mer fornøyde kunder og økt lønnsomhet i bedriften.
  • Ferdig definerte maler
  • Enkel automatisk registrering av henvendelser.
  • Slå sammen like henvendelser for å effektivisere meldinger til dine kunder.
  • Inkludert kundeportal.
  • Du kan også bruke løsningen i ulike avdelinger

Økt produktivitet gir færre klager bedre saksbehandling og mer fornøyde kunder og ikke minst økt lønnsomhet i bedriften.

Du kan når som helst oppgradere til Enterprise.

Det tar bare sekunder å implementere løsningen.
Du har alle moduler tilgjengelige og kan aktivere de modulene du trenger når som helst.

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis! 

 

Hva er en helpdesk?

Betegnelsen «helpdesk» brukes ofte om alle former for brukerstøtte eller kundestøtte, men helpdesk er egentlig en måte å organisere brukerstøtte på.

I utgangspunktet var helpdesken en skranke som kunder kunne henvende seg til for å få hjelp, eller et telefonnummer de kunne ringe. Helpdesken ble derfor ofte også kalt «callsenter». Etter hvert som alle har fått tilgang til Internett, er online-løsninger og automatisert brukerstøtte blitt vanlig. Du vil også kunne støte på betegnelser som «supportsenter», «responssenter», «kundesenter» og lignende.

En enkel definisjon av helpdesk er:
«En helpdesk er et sentralt punkt der problemer og feil rapporteres inn, registreres, administreres og løses.»

I sin enkleste form er en helpdesk bare et telefonnummer, en e-postadresse, en nettside eller en skranke, der det er noen som tar imot henvendelser og forsøker å løse problemer. I mange virksomheter, for eksempel, drives en slik brukerstøttetjeneste av ansatte med IKT-kompetanse.

Det vesentlige er at kundene og brukerne har ett enkelt kontaktpunkt for alle spørsmål eller problemer de måtte ha med IKT.

En helpdesk kan enten være intern for virksomhetens egne ansatte (brukerstøtte) eller ekstern for virksomhetens kunder (kundestøtte). Uansett er hensikten med å opprette en helpdesk å organisere støtten på en mest mulig effektiv måte. Målet er å utnytte ressursene best mulig for

  • å redusere responstiden (tiden det tar fra en bruker melder fra om et problem, til noen begynner å arbeide med å løse problemet)
  • å redusere servicetiden (tiden det tar fra noen begynner å arbeide med problemet, til det er løst)
  • å minimalisere kostnadene til brukerstøtte

 

Hva er forskjellen på servicedesk og helpdesk?

IT-bransjen er ekspert på 3-bokstavforkortelser og flere ord som beskriver samme funksjon. Et eksempel er ordene servicedesk og helpdesk.

Mange bruker biblioteket ITIL (IT Infrastructure Library) som rettesnor i leveranse av IT-tjenester. Vi kan starte med å se på hvordan itSM definerer begrepene på norsk i sin terminologiliste*;

Helpdesk: Et kontaktpunkt for brukere for å logge hendelser. En helpdesk er vanligvis mer fokusert på det tekniske enn en servicedesk og tilbyr ikke et enkeltstående kontaktpunkt for alle typer henvendelser. Begrepet helpdesk brukes ofte som synonym for servicedesk, selv om dette ikke alltid er det samme.

Servicedesk: Det eneste kontaktpunktet mellom tjenesteleverandøren og brukere. En typisk servicedesk håndterer episoder, tjenesteforespørsler og kommunikasjonen med brukere.

itSMF regner altså en helpdesk som en mer enkeltstående – og teknisk – funksjon, mens servicedesk er ett kontaktpunkt og servicefunksjon for alle brukere.

Da begrepet servicedesk ble lansert var nok tanken at en servicedesk er mer strategisk, og på tvers av ulike forretningsfunksjoner. I dagligtale brukes begrepene om hverandre, og i praksis dekker de langt på vei det samme. I ”gamle dager” het det brukerstøtte, ”PC-hjelpen”, og lignende.

Viktigere enn om man bruker det ene eller andre begrepet er hvordan man yter service i virksomheten. Langt flere funksjoner enn IT tar imot servicehenvendelser som skal løses og følges opp. Noen eksempler er fagforespørsler til økonomi/finans, bestilling av nyansettelser, flytting og oppsigelse til HR, henvendelser til vaktmester samt bestilling av overtidsmat til kantinen.

Både servicedesk og helpdesk beskriver en funksjon som yter service, tar i mot ulike henvendelser, svarer og følger opp disse. Vi synes ordet ”service” er viktig, og anbefaler derfor at man bruker begrepet servicedesk. Dette er også en av grunnene til at vår programvare heter More Service. I More Service kan du starte med et enkelt helpdesk system og utvide løsningen til en full servicedesk etterhvert som organisasjonen modnes.

Kom igang nå og prøv More Service gratis i 60 dager.

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!