More Service
Operating Unit

Operating Unit, illustration

IT-avdelingen har gjerne et profesjonelt service management system, mens andre avdelinger registrerer oppgaver i Excel-ark og på gule lapper. Med More Service Operating Unit gjør vi det mye enklere for alle organisasjonens avdelinger å få jobbe i et profesjonelt system.

Profesjonalitet i alle ledd

I IT-avdelingen skjønte man tidlig at omfanget av tjenester som skulle leveres. Dette ble veldig fort omfattende og vanskelig å få oversikt over. For å kunne levere forventet kvalitet og innen rimelig tid; måtte det innovasjon til. Derfor fikk man systemer for dette tidlig/først i IKT/IT-bransjen. Senere har flere profesjoner tatt bruk av tilsvarende løsninger. Dette har More Service finjustert og perfeksjonert i tett samarbeid med både næringslivet og det offentlige. Samtidig jobber vi konstant med å videreutvikle våre løsninger. Vi mener at et en god servicedesk bør sømløst kunne kommunisere å behandle på tvers av avdelinger og lokasjoner. Vi jobber ikke bare for at menneskene skal følge teknologien, men at teknologien også følger menneskene, og deres nåværende og fremtidige behov. 

Service Management-systemer ble innført for å sikre at saker ble registrert, overført til riktig saksbehandler, at bruker/medarbeider/kunde fikk løpende informasjon. Samtidig skal det sørge for at saker ikke havnet mellom to stoler. Mange innførte tidsfrister for leveranse av tjenestene og laget rapporter som viste hvor godt eller dårlig leveransen av tjenester ble styrt.

Det er kun Enterprise pakken som gir muligheten for flere Operating Units (avdelinger / driftsorganisasjoner). Basic pakken gir deg kun én Operating Unit.

Andre avdelinger oppdager fordelene

Nå får også avdelinger som HR, kundeservice, facility management og økonomi øynene opp for fordelene av å jobbe i et service management system. Våre løsninger er skreddersydd for deres arbeidsområde.

Med More Service kan avdelingene samhandle på tvers, selv om hver avdeling jobber med fundamentalt ulike arbeidsoppgaver, og bruker ulike maler, kategorier, statuser, dokumentasjon med mer.

Vi ønsker å hjelpe alle som på en eller annen måte jobber med service bort fra Excel-ark og gule lapper.

Hva More Service Operating Unit gir din organisasjon

Denne funksjonen gir deg muligheten til å behandle og kommunisere på tvers av avdelinger. Den vil dermed gi en oversikt du kanskje aldri har hatt før. Samtidig opplever vi at vår løsning underbygger tverrfaglighet samtidig som gjør organisasjonen mer sammenkoblet i forhold til; oppgaver, mennesker og utstyr. 

 

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!