More Service
Portal

Mer service, flere tjenester! Brukerne kan i More Service Portal følge status på innmeldte saker og videre kommunisere med tekniker som er tildelt saken i portalen.

Illustration, User Portal

Med More Service Portal opplever interne kolleger og eksterne kunder / samarbeidspartnere raskere og bedre service. Med selvbetjeningsportalen kan sluttbrukerne feilmelde, bestille, og få informasjonen de har bruk for til riktig tid.

 

More Service Portal gjør det enkelt for sluttbrukere (interne kolleger og eksterne kunder / samarbeidspartnere) å feilmelde, bestille og be om annen support. Med single signon er man innlogget i portalen med ett klikk..

Med dra-og-slipp-funksjonalitet defineres skjemaer som sluttbrukerne fyller ut ved bestillinger. Og bestillingene kan settes opp med egne arbeidsflyter og godkjennelsesprosedyre.

More Service Portal er tett integrert med kunnskapsdatabasen i More Service. På den måten tilbyr selvbetjeningsinformasjon relevant informasjon når sluttbruker feilmelder eller ønsker support. Samme kunnskapsdatabase tilbyr også innholdet gjennom vanlig søk og i chatbot.

Chat har blitt en populær kanal for sluttbrukere, og som tilbys som en tjeneste i More Service Portal.

Kanskje ønsker sluttbruker kun å forholde seg til chatboten, som tilbyr alle de nevnte tjenestene i en intuitiv og hyggelig dialog. Og dersom chatboten ikke selv kan svare, kan den føre dialogen videre over til chat med en agent (saksbehandler).

Viktige driftsmeldinger legges sentralt på selvbetjeningsportalen, slik at sluttbrukerne vet hvor de skal se dersom de mistenker et problem som rammer flere.

Denne omfattende selvbetjeningsportalen tilpasses Kundens design, slik at sluttbrukerne opplever at de bruker Kundens tjeneste. More Service Portal kan integreres med eksisterende intranettløsninger eller i SharePoint.

More Service Portal er laget i responsivt design. Sluttbrukerne har alle disse tjenestene tilgjengelige på mobilen i lomma 24 timer i døgnet alle dager.