Dette må du vite om digitalisering

Mann ser på mulighetene i digitalisering og digital transformasjon

Det du må vite om digitisering, digitalisering og digital transformasjon.

Klikk “Start Chat” / “Kontakt oss” ->
for å høre hvordan dere kan jobbe smartere med henvendelser, oppgaver, prosjekter og rutiner.

Definisjoner på digitalisering

Den norske regjering:

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.
Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.»

Gartner:

«Digitalisering er bruk av digitale teknologier for å endre en forretningsmodell og gi nye inntekter og verdiproduserende muligheter. Det er prosessen med å flytte til en digital virksomhet.»

Mann måler effekten av digitalisering og digital transformasjon

Hva er forskjellen på digitisering og digitalisering?

Digitisering er å gjøre fysisk, analog informasjon om til digital informasjon. Skanning av dokumenter, og konvertering av musikk fra CD og vinyl til MP3 er eksempler på slik digitisering.

Hvis digitisering er en konvertering av data og prosesser, omfavner digitalisering evnen til å samle inn og vurdere data, for å ta bedre beslutninger og muliggjøre nye forretningsmodeller.

 

Helt grunnleggende, kan ikke ikke digitalisering finne sted, før man har digitisert informasjonen.

Så hva er digitalisering?

Digitalisering er all bruk av digitale teknologier og digitaliserte data, for å:

  • påvirke hvordan arbeidet blir utført
  • transformere hvordan kunder og selskaper engasjerer seg og samhandler
  • skape nye (digitale) inntektsstrømmer

Kort fortalt består digitalisering av at nye eller allerede eksisterende digitale løsninger blir brukt på nye måter. De virksomhetene som lykkes med denne omstillingen, er de som tilpasser sin strategi slik at den er i tråd med endringen den nye teknologien påfører virksomheten. Og det før det er for sent.

I digitaliseringens tidsalder er det også viktig å ikke la fortiden ødelegge for fremtiden. Du må gi slipp på gamle metoder og allokere både penger og ressurser dit det vil være behov for dem i fremtiden. Det betyr imidlertid ikke at du må skrinlegge alle løsningen du allerede har. Bruk heller ny teknologi til å forbedre dem og fokuser på å bygge broer mellom eksisterende og nye løsninger.

Illustration, helpdesk

Hva er så digital transformasjon?

Digital transformasjon er den dyptgripende og akselererende transformasjonen av forretningsaktiviteter, prosesser og kompetanse for å fullt ut utnytte endringene og mulighetene med digitale teknologier på en strategisk måte.

Digitalisering er et viktig skritt mot digital transformasjon og har stor innvirkning på produkter, tjenester og mennesker. Det markerer et kulturskifte i en organisasjon, og omformer hvordan verdi skapes og virksomheten drives.

Men digital transformasjon ses som bredere enn dette. Mer enn å bruke teknologi på eksisterende virksomhet og forretning, er det kapasiteten til å raskt tilpasse seg når det kreves gjennom intelligent bruk av teknologier og informasjon.

I og med at teknologier og forretningsmodeller endrer seg i omgivelsene hele tiden, er digital transformasjon et kontinuerlig pågående initiativ.

De fleste bedrifter og organisasjoner har et «reaktivt syn» på digital transformasjon. Ofte blir man værende i gamle forretningsmodeller og med utdatert teknologi, fordi tidligere investeringer skal forsvares. Og ender opp med å bli hengende etter.

Riktignok tar de fleste til seg ny teknologi for å holde seg konkurransedyktige og relevante, men de færreste bruker det som et verktøy for innovasjon.

Kvinne jubler for vellykket selvbetjening etter digitalisering

Omstilling og innovasjonskultur

Etablere en innovasjonskultur som fremmer utvikling av digitale prosesser og prosedyrer og gjør det mulig å utvikle digitale tjenester og digitale forretningsmodeller.

Opplæring av ansatte for å forberede dem på utfordringene i den digitale tidsalderen og for å sette dem i stand til å ta del i digital endring.

Hvorfor er digital transformasjon så viktig?

Dagens kunde, intern eller ekstern, forventer samme gode opplevelser i kontakt med virksomheter, som de har med teknologi i deres personlige liv. Det skal være profesjonelt, enkelt og med raske leveranser av produkter og informasjon.

Ansattes engasjement er et hett tema, spesielt når du har å gjøre med en spredt arbeidsstyrke som kanskje aldri igjen kommer til å være kun på kontoret. Arbeidsgivere leter etter nye måter å skape produktivitetsforbedringer på, og digital teknologi gjør ansatte mer effektiv.
Og bedre ansattopplevelser gir større engasjement.

Styrke båndene til partnere. Kravene fra kundene øker, og konkurransen er hard innen mange bransjer. Bedrifter blir stadig mer avhengige av hverandre, og samarbeider med leverandører og distributører, underleverandører og spesialiserte konsulenter, med sikte på å produsere et mangfoldig utvalg av produkter og tjenester som interesserer kunder.

Sikkerhet. En av de største hodepinene for mange IT-ledere er hvordan de kan plassere mer data i utkanten av nettverkene deres, samtidig som dataene holdes sikre. Dette er en stadig mer komplisert oppgave, som krever streng håndhevelse rundt tilgang, dataoverholdelse og skjerming mot angrep.

Strategier for å lykkes digital transformasjon

Tre områder er særlig viktige for å lykkes med en digital transformasjon.

Digital strategi: Det første steget er å ha en visjon. Du må vite hva du vil oppnå med digitaliseringen.

Noen må danne seg et bilde av hvor dere skal være, hva som er målet deres, og gi tiltakene en retning. Dette er ikke fastsatte strategier. Dere må være forberedt på å endre og justere strategien kontinuerlig.

Kunnskap om digital teknologi: Dere må kjenne til teknologiens muligheter og egenskaper. Gjør dere ikke det, vet dere heller ikke hva man kan bruke den til. Trekk til dere digitale talenter dersom dere ikke har kompetansen selv. Toppledergruppen må selv ta eierskap og etablere og definere en digital strategi.

Innovasjon: Den mest grunnleggende innsikten forskningen har gitt oss, er at skal du ha noe igjen for å investere i informasjonsteknologi, må du bruke den til å gjøre ting på en annen måte eller skape noe nytt. Det nytter ikke å innføre teknologi for å forbedre praksis, men du kan bruke teknologien til å endre praksis. Generelt har norske bedrifter kanskje hatt en litt naiv forståelse av at bare det å anskaffe en teknologi og bruke den, vil gi gevinst. Man må i stedet bruke teknologien til å arbeide annerledes og smartere, levere produkter og tjenester på en annen måte og kommunisere med kundene på en annen måte.

Fornøyde brukere

Slik bidrar More Service til å nå deres mål

Vi har beskrevet 12 områder hvor More Service bidrar til effektiv håndtering av henvendelser og oppgaver.

Prøv gratis nå

  • Klikk “Prøv gratis nå”.
  • Følg “More Service Enkel Oppstart”
  • Test gratis i 14 dager.
  • Legg inn betalingsinformasjon for å bruke More Service videre.
  • 1 måned oppsigelsestid.


Prøv gratis nå