12 grunner til å starte å bruke servicedesken More Service nå

Fornøyde brukere

12 grunner til hvorfor dere skal bruke en servicedesk.

1) Én felles plattform

Med en felles plattform å besvare henvendelser og løse oppgaver på, samarbeider kolleger i avdelingen om sakene på en sømløs måte.

Dere unngår at saker faller mellom to stoler, og dere prioriterer sakene effektivt.

Illustration, bruker portal

2) Henvendelser fra ulike kanaler

Kunder og ansatte kontakter support via e-post, telefon eller web. Uavhengig av hvilken kanal de velger, jobber dere med henvendelsen på samme måte i More Service.

Med standardiserte arbeidsmåter samarbeider hele organisasjonen på tvers av avdelingene som et samlet lag.

Hjemmekontor, illustrasjon

3) Klar ansvarsfordeling

Når man jobber med sakene på samme arbeidsplattform, har kollegene full oversikt over hvem som er ansvarlig for den enkelte sak.

Da unngår dere misforståelser , og at saker “faller mellom to stoler”.

4) Full oversikt over historikken

Når du tildeles ansvaret for oppfølging av en sak, vises hele historikken i saken enkelt i kronologisk rekkefølge.

Historikken inneholder all dialog, alle kommentarer, vedlegg, samt endringer i strukturerte data som kategori, prioritet, og status på saken.

Illustration, helpdesk

5) Status og prioritet

Gjennom å arbeide med henvendelsene på en felles plattform, vil du kunne se status og prioritet på alle saker.

Få bedre oversikt gjennom å gruppere sakene etter status og prioritet med enkel dra-og-slipp-funksjonalitet.

6) Automatikk

Sørg for at henvendelser bekreftes med automatisk svar og et unikt referansenummer. Svaret kan gjerne si noe om åpningstider og forventet behandlingstid. Slik føler innmelder seg ivaretatt fra første stund.

Sett opp regler slik at saker blir rutet til riktig saksbehandler / team første gang.

ITIL 4, Illustrasjon.

7) Integrasjoner

Systemer utveksler informasjon ved hjelp av API (Application Programming Interface). Det gir muligheter til automatisk overføring av informasjon fra et system til et annet.

Slik kan man arbeide med saker i More Service, som henter nødvendig informasjon fra andre systemer.

More Service har standardintegrasjoner som er enkle å ta i bruk.

8) Del kunnskapen for rask behandling

Riktig tilgang på informasjon er avgjørende for å besvare henvendelser raskt.
Færre åpne saker gir bedre oversikt.

Kolleger deler kunnskap fra saker man jobber med inn i en kunnskapsbank med ett klikk.

Den samme informasjonen søkes automatisk opp når man jobber med en lignende sak, og kopieres enkelt inn i saken.

9) Inventaroversikt

Registrere inventar automatisk ved hjelp av Intune-integrasjonen. 

I oversikten finner du informasjon som:
Navn på inventar, serienummer, servicestatus, innkjøpsstatus, oversikt over når garanti utløper, ansvarlig for inventaret, eier, modell, hvilken lokasjon inventaret befinner seg på, livssyklusstatus på inventar, saker som er tilknyttet inventaret, varslingsgrense kan settes opp for minimumsantall på lager, og rapporter med disse informasjonene.

Illustration, det helintigrerte logistikksystemet Asset.

10) Selvbetjening

Spørsmål og problemstillinger som stilles ofte, bør man forsøke å tilby kunder og interne ansatte å løse raskt med selvbetjeningstjenester.

En god kunnskapsbank er motoren for mange selvbetjeningstjenester.

Gjør tjenestene tilgjengelig på en webportal. Da er tjenestene tilgjengelige 24 timer i døgnet, alle dager i uken. Og når kunder og interne ansatte løser en del enkle saker selv, går presset på supportapparatet ned.

Kvinne jubler for vellykket selvbetjening etter digitalisering

11) Rapporter

Gode rapporter viser verdifull informasjon på en oversiktlig måte, som setter dere i stand til å jobbe proaktivt produktforbedringer, bedre informasjon, og gode selvbetjeningstjenester.

12) Hvor som helst, og på alle enheter

More Service leveres som skyløsning, er tilgjengelig fra alle lokasjoner der du har tilgang til internett.

I tillegg er More Service bygget på responsivt design, slik at du kan jobbe like enkelt på mobil og nettbrett, som på PC.

Prøv gratis nå

  • Klikk “Prøv gratis nå”.
  • Følg “More Service Enkel Oppstart”
  • Test gratis i 14 dager.
  • Legg inn betalingsinformasjon for å bruke More Service videre.
  • 1 måned oppsigelsestid.


Prøv gratis nå