Sikkerhet
i More Service

Sikkerhet i More Service

More Service tar sikkerhet på største alvor. Overordnet mål for informasjonssikkerhet hos oss er å levere stabil og sikker drift av våre tjenester. Vi fokuserer på å gjøre tjenestene våre trygge og brukervennlige og vi legger ned betydelig innsats for å beskytte dine data. Dette er høyeste prioritet i More Service.

Hvor lagres dataene mine?

Alle dataene dine lagres i Norge. More Service leveres fra eget moderne datasenter i Larvik.  Kundenes data lagres her i hver sin adskilte database.

Oppetid

Forventet oppetid er 99.5% eller høyre.  Vårt mål er å levere oppetid i verdensklasse.

Dataoverføring

Informasjon og kommunikasjon med våre kunder skjer kryptert. Dataene som sendes til eller fra More Service benytter SSL med 256 bits kryptering. Sikkerhetsnivået på våre SSL-sertifikat er på linje med det du kan forvente i nettbank.

Dataoverføring i More Service

Fysisk sikring

Servere for More Service er plassert i lokaler med adgangskontroll for å hindre uautorisert tilgang

Taushetserklæring

For å beskytte informasjon om kundene, må våre ansatte underskrive en taushetserklæring.

Sikkerhet i More Service - Kvinne med hengelås

Vi respekterer personvernet ditt

More Service overholder norske personvernlover og GDPR. Vår behandling av informasjon skal være i samsvar med alle relevante lover, regler og avtaler.

Infrastruktur

Nettverket i vårt datasenter består av sikre brannmurløsninger, flere redundante internettlinjer, UPS og er i tillegg sikret med dieselaggregat. Datasenteret er designet som et Tier 4 datasenter som er høyeste nivå av definert datasikkerhet for datasenter.

Følger bransjestandarder

More Service jobber etter bransjestandarder og er bygget i henhold til ITIL-rammeverket, ISO27001 og Datatilsynets retningslinjer for personvern. Dette gjøre oss i stand til å levere More Service som SaaS-løsning til store kunder med høye forventninger.