More Service
Maintenance

full kontroll på deres regelmessige oppgaver.

Maintenance illustration

More Service maintenance –  Få full kontroll med oppgavene planlagt, fordelt og dokumentert på ett sted. Dette sikrer at gjentagende oppgaver ikke går i glemmeboka.

Prøv gratis i 60 dager

Regelmessige oppgaver

En del oppgaver er av regelmessig art, hvor man skal dokumentere hva som er gjort / sjekket, samt hvem som har utført det.

Dette kan være planlagt vedlikehold, sjekklister, HMS-oppgaver, oppgaver for å følge opp ISO sertifiseringer eller annet.

Disse skjemaene kan knyttes til CI (objekt, pc, applikasjon,tjeneste) i CMDB

Bruk ferdigdefinerte maler for prosedyrer og rutiner, eller lag dine egne.

Maintenance – Vedlikehold

Vedlikeholdet kan skeduleres etter organisasjonenes behov for oppfølging. Oppgaver kan gjøres alt fra én gang hver uke til én gang i året. 

Med More Service Maintenance planlegges oppgaver som skal utføres regelmessig med skjema for hva som skal gjøres.

Oppføring av hva som er utstående oppgave tildeles agenter / saksbehandlere som skal utføre dem.

Sjekkpunkter i skjema hukes av og oppgaver som ikke kan fullføres, kan overføres til annen agent for oppfølging og fullføring på et senere tidspunkt.

Når oppgavene er utført viser en ryddig oversikt hva som er utført og av hvem. Alt samlet på ett sted.

Rapport på vedlikeholds oppgaver

Rapportene vises hvilke Ci som er påført skedulerte oppgaver og når oppgaven forfaller.

Planlagte oppgaver vises i More Service CMDB under sjekkliste og rutiner.

 

Ikke gå rundt med usikkerhet om hvorvidt regelmessige oppgaver er utført. Få full kontroll med oppgavene planlagt, fordelt og dokumentert på ett sted.