More Service: 
Invoice

More Service Invoice/Fakturering av tjenester er en viktig del av hverdagen for mange bedrifter. Uten penger vil ikke stillinger bli opprettholdt. Det er viktig å lære opp agenter og konsulenter til å føre timer og dokumentere utført arbeid. More Service Invoice er en faktureringsmodul som gjør dette lett. Timer, kostnader til bompenger, reiseutgifter og bestilt materiell til kunden kan enkelt føres i arbeidsloggen.

 

Automatisk fakturering

Hvis der er som de fleste andre tjenesteleverandører, er sporing og fakturering for tjenestene du tilbyr, et av de største hindringene du står overfor. Kontroll over flere kundekontoer ved hjelp av ulike verktøy kan gjøre det vanskelig å fakturere kunder nøyaktig for tjenester. Automatisert fakturering gjør at tjenester kan organiseres, overvåkes og faktureres raskt etter fullføring.

 

Hvorfor er automatisk fakturering viktig?

Manuell fakturering på tvers av kontoer for flere klienter kan være kaotisk. Et automatisert faktureringsverktøy som er integrert med servicedesken, vil bane vei for strømlinjeformet behandling av fakturaer og regninger, og sørger for at faktureringen er nøyaktig.

Skreddersydd for konsulenttjenester

More Service invoice/ fakturering støtter differensiering av pris på ulike konsulenttjenester.

  • Føring av reisekosnader mellom kontor og arbeidssted
  • Eget valg for fakturering av kunde i arbeidsloggen
  • Viser tydelig hva som til enhver tid er fakturert og ikke fakturert
  • Tildel ekstra rettigheter for å kunne endre tekst, tidsoppføring.

Andre fordeler ved fakturering:

  • Parameterne kan overføres til et eget fakturaunderlag
  • I fakturaunderlag kan tekst og pris redigerers
  • Saken låses for å vise at oppføringen er fakturert
  • Opplysninger legges i arkiv så man alltid kan se hva som er lagt til faktuering
  • Alt oppdateres automatisk
  • Fakturaunderlag kan enkelt integreres mot et regnskapssystem.