More Service
Project

Basert på Prince2 -rammerverket for ledelse av prosjekt og Difi prosjektveiviser

Et komplett prosjektverktøy for din organisasjonen. Integrert med More Service Servicedesk for å gjøre det lettere å samarbeide om oppgaver. Opprett prosjekt med rollebasert godkjenning eller kjør forenklede personlige prosjekt.

For store og små prosjekt

More Service Project har alt man trenger for å gjennomføre små og store prosjekter med maler, interaktivt GANTT-diagram, ressursstyring, roller, rapporter, avvikshåndtering og overlevering.

 

Prosjekt som arbeidsform

Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon er opprettet for å utføre en avgrenset oppgave». Et prosjekt har et mål, det er tidsavgrenset, det har ressurser av forskjellige slag og deltakere fra forskjellige områder i organisasjonen

 

Ulike prosjekttyper

 • Planleggings-, organiserings- eller annen utredningsvirksomhet – det vil si virksomhet som ut fra definerte behov og mål tar sikte på å fremstille «produkter» i form av for eksempel tekniske eller administrative systemer, organisasjonsstrukturer og ressursplaner.

 • Utførende prosjektvirksomhet – det vil si virksomhet hvor oppgaven består i å fremstille et spesifisert teknisk anlegg eller produkt.  Dette kan være å bygge en fabrikk eller en boreplattform, å gjennomføre et spesifisert installasjonsarbeide, eller å gjennomføre et opplæringsprogram.

 • Forsknings- og utviklingsprosjekter – det vil si virksomhet hvor oppgavene ut fra mer eller mindre spesifiserte målsettinger søkes oppfylt gjennom kunnskapssøking, nyskapning og forskjellige metoder for problemløsning.

 

Prosjekter i More Service

More Service Project inneholder følgende:

 • Oversikt over alle prosjektene på en plass
 • Legg til dokumenter
 • Bygg inn milepæler for ditt prosjekt
 • Legg inn, fordel og følg opp oppgavene i More Service Servicedesk
 • Lag en tidslinje
 • Lag GANTT-diagram og sett sanntidsavhengigheter ved å dra og slipp.
 • Prioriter og visualiser
 • Ressursstyring
 • Følg opp deltakerne i prosjektet med påminnelse av oppgaver
 • Sjekk utfallet
 • Sjekk rapporter
 • Overlevering av prosjekt