More Service
Knowledge

Med et enkelt klikk på løsningen i saken , kan du fylle innhold i én kunnskapsdatabase, og More Service Knowledge bruker innholdet på en smart måte i ulike tjenester.

For de fleste organisasjoner er det å forvalte kunnskap en avgjørende oppgave for å ivareta den viktigste ressursen. Den sitter ofte kun i hodene på de som jobber i organisasjonen,
og vi tar kunnskapen for gitt så lenge de jobber der, og man vet hvem man skal spørre dersom man har behov for å vite mer om noe.

More Service Knowledge

More Service kan du med et enkelt klikk på løsningen i en sak overføre kunnskap til kunnskapsdatabasen.
Du spesifiserer selv om kunnskapsartikkelen skal brukes til tjenester rettet mot kolleger eller sluttbrukere/kunder – eller begge.
Når kolleger jobber med saker, vil kunnskapsdatabasen kontinuerlig se om den har kunnskap som kunne være til nytte.
Et tydelig signal i More Service viser at det er funnet en eller flere kunnskapsartikler som kan være til nytte.

Når det presenteres kunnskap som er til nytte i saken, kan man med ett klikk kopiere inn informasjon fra kunnskapsartikkelen.

 

Selvbetjening

Ønsker dere å tilby ulike tjenester i de kanalene ulike sluttbrukere foretrekker?

Med More Service kan dere tilby verdifulle tjenester på en profesjonell måte.

 

  • Selvhjelpsartikler for sluttbrukere ved registrering av saker
  • Kompetansedeling mellom agenter
  • Informasjon for vanlig søk
  • Chatbot

Konsentrer dere om å fylle innhold i én kunnskapsdatabase, og More Service bruker innholdet på en smart måte i ulike tjenester.

Det gjør at sluttbrukerne kan få sine saker løst umiddelbart gjennom selvhjelp, mens trykket på supportavdelingene går ned. Slik kan agentene bruke tiden på å løse mer komplekse saker og problemstillinger.

Og tjenestene er tilgjengelig for sluttbrukerne 24 timer i døgnet alle dager.