Hvem har nytte av et servicedesk system?

Hvem trenger et servicedesk system? Illustrasjon.

Alle bransjer og avdelinger har nytte av et servicedesk system. IT-avdelingerHR-avdelinger og Facility Management med flere. Mange avdelinger benytter ikke en servicesk. Vi skal se på hvorfor og hvordan de kan ha nytte av et servicedesk system.

  • Avdelingene kvier seg ofte for å benytte et servicedesk system.
  • Mange tror at arbeidet blir mer tidkrevende ved å registrere en sak og jobbe i en servicedesk.
  • Hvorfor tror folk at et servicedesk system øker behandlingstiden av saker?
  • Tvert om, en servicedesk vil øke samhandling, dokumentere kommunikasjon og sikre historikk. Samt at kvaliteten på service du leverer dine ansatte og kunder vil bli bedre.
Mann ser på mulighetene i digitalisering og digital transformasjon

Registrere henvendelser automatisk

More service er et smart og intelligent servicedesk system som er ferdig satt opp og kan benyttes etter første innlogging.

  • Send inn en e-post til adressen du får oppgitt, og saken vil dukke opp inne i servicedesken.
  • E-post med oppgaver og kan også autoregistreres.
  • Basert på valgte tjeneste kan du overføre saken til den person eller team som er ansvarlig for tjenesten/oppgaven.
  • I et servicedesk system vil du få en unik oversikt over alle oppgavene i avdelingen.
  • Dere får nytte av et servicedesk system som effektiviserer oppgavene ved hjelp av automasjon.
Illustration, vedlikehold

Facility Management/Vaktmestere

Vaktmester får et oppdrag på å reparere et toalett som lekker. Saken registreres automatisk i et servicedesk system. Deretter tildeles oppgaven automatisk til avdelingen, som har ansvaret for vedlikehold av toaletter.
Jobb utføres. Med et enkelt tastetrykk, kan saken avsluttes med automatisk ferdigdefinert e-post til oppdragsgiver fra mobilapp.

 

 

Resepsjon

Resepsjon kan enkelt ta imot å registrere forespørsel/sak i et servicedesk system. Basert på tjenesten som legges til kan avdelingen behandle saken.
Deretter enkelt overføre denne til saks-/arkivsystem for videre oppfølging.

HR

HR mottar forespørsel om pensjonsfordeler. Forespørsel blir automatisk registrert på vedkommende som forespør om saken i et servicedesk system.
Saken tildeles automatisk til avdeling /person som er ekspert på pensjonsfordeler.
Saksbehandler skriver inn løsningsforslag og tagger saken som kunnskapsartikkel.
Løsningen kan gjenbrukes i et servicedesk system, dersom forespørselen gjentas av andre.

Bygningsarbeider/snekker

Snekker mottar oppdrag om å bygge terrasse for en mulig kunde.
Snekkeren kan sende tilbud fra More Service servicedesk system. Tilbudet kan følges opp mot kunde. Snekkeren kan følge opp alle kunder og ha full dokumentasjon på hva som er utført hos den enkelte kunde i et servicedesk system.Timer kan føres for arbeidet og fakturaunderlag kan legges ved regning.Dette sikrer at alle oppdrag blir fakturert.

Benytt servicedesk system for å effektivisere hverdagen

I et servicedesk system kan IT-avdeling, Facility Management, vaktmester, ordrekontor, resepsjon, snekkere, frisører, planlegge sin hverdag.
Ved å klassifisere henvendelser med kategori og prioritet vil henvendelsen med klassifisering feil og høyest prioritet tre frem i et servicedesk system. Oppgaver som viktigst vil få den rette fokus.

Start i dag med More Service servicedesk med 60 dagers gratis prøveperiode.

 
 

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!