Ivareta samarbeid og oversikt også fra hjemmekontor og i ferie

Hjemmekontor, illustrasjon

Arbeid fra hjemmekontor skaper samhandlings utfordringer.

Mange avdelinger opplever at samarbeid og informasjonsflyt fungerer godt når de sitter fysisk sammen på arbeidsstedet. Men at det er mer krevende når én eller flere har hjemmekontor eller er delvis i arbeid under ferietid og permisjon.

Det er ofte de tekniske løsningen for hjemmekontor for år hovedfokus.

Ofte tas henvendelser imot på e-post eller via telefon, fra interne kolleger eller eksterne kunder som ønsker en tjeneste utført av deg eller din avdeling. Og siden tjenester ofte er det man jobber mest med, blir det mange e-poster, gule lapper, samt informasjon som utveksles i direkte dialog.

Hva skjer når man sitter på hjemmekontor og den direkte dialogen ikke er der i samme utstrekning?

  • Man kan fort miste oversikten over antallet saker som er under behandling, fordi e-poster går til individuelle e-postadresser på jobb.
  • Flere kan være delvis involvert i saken, som medfører at man jobber dobbelt på en sak.
  • Saker faller mellom to stoler pga. misforståelser.
  • Siden ingen riktig har full oversikt over saker, kan det være vanskelig å prioritere.
  • Man klarer ikke å fange opp fellesproblemer, fordi flere sitter med informasjon om en brøkdel av hele bildet.
  • Kolleger klarer ikke å dele kunnskap eller informasjon om saker effektivt.

Stadig flere oppdager hvordan et servicedesk-system fungerer som en felles plattform. Der man kan fordele ansvar for ulike saker, se hele historikken i den enkelte sak, samt se og kommentere i alle saker man har rettighet til å se.

Dersom dere fra hjemmekontor har en felles oversikt over utestående saker, blir det lettere å sette prioriteringer på saken. Man unngår at viktige saker ikke følges opp fordi de faller mellom to stoler.

Det har tradisjonelt vært IT-avdelingen som har benyttet servicedesk-løsninger. Vi ser en trend der alle avdelinger ser behov for å få kontroll på oppgaver og informasjonsflyt.

Med vår Operating Unit-modul, kan hver avdeling i virksomhetene ha sin egen servicedesk, samtidig som man kan ha full samhandling og informasjonsflyt på tvers av avdelingene fra hjemmekontoret.

Les mer på More Service, og aktivér en helt gratis og uforpliktende prøveperiode på 60 dager.

I løpet av minutter har du satt opp en profesjonell servicedesk for deg og din avdeling.

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!