CMDB versus Assets

Illustrasjon - CMDB, vs en Asset? Vår nye logistikk løsning

CMDB versus Assets hva er egentlig forskjellen? CMDB Configuration Management DataBase gir en logisk oversikt. Asset gir oversikt over finansielle verdien av en  CI(Configuration item).

CMDB Configuration Management DataBase gir en logisk oversikt av hvordan infrastrukturen er bygget opp med relasjoner mellom tjenester og hardware. Asset gir oversikt over finansielle verdien av en CI Configuration item i dens livssyklus. Ci’er  som pc’er, servere, telefoner og skrivere har alle en garantitid og en utløpsdato. Vi vil gi et lite innblikk i hvordan CMDB og Assts spiller på lag.

CMDB

CMDB  viser den logiske oppbyggingen av infrastrukturen. Ved å benytte More Service Discovery, kan en organisasjon enkelt få en oversikt over alle Ci´er og deres avhengigheter. Dette er en statisk oversikt som videre kan gjøres dynamisk gjennom automatisering i More Service ved bruk av API verktøyet. Se CMDB integrert via API med overvåkning lengre ned.

CMDB tjeneste katalog og teknisk katalog

CMDB består av en tjenestekatalog for sluttbruker(Business Catalog) og en teknisk tjenestekatalog (Technical Catalog).

Tjenestekatalogen relateres til de tjenester som IT-avdelingen leverer kundene/brukerne som f.eks utskrift, e-post, fillagring, backup osv.

Den tekniske katalogen relateres til hvordan den tekniske infrastrukturen henger sammen.

Når disse to katalogene smeltes sammen, får man en unik oversikt hvordan relasjoner og tjenester er avhengig av hverandre.

For å få en riktig oversikt bør man se alt fra en kundes perspektiv og gå fra tjenesten ståsted. Det hele handler om å å bryte ned strukturen (Break down strukcture) (BDS). Vi ser på tjenesten som det viktigste toppunkt og går derfra og nedover i hierarkiet til maskinvaren.

Tjeneste relasjoner

Relasjonene bygges fra Tjeneste-Applikasjon- service-database –server. Når en feilmelding kommer fra en kunde f.eks på e-posttjenesten. Kan servicedesk enkelt se hvilken Ci’er (applikasjon, service eller maskinvare) som har ført til hendelsen på e-post tjenesten.

CMDB integrert via API med overvåkning.

Dersom en integrasjon settes opp med overvåkningssystemet kan More Service for eksempel autogenerere hendelser, som rutes rett til ansvarlig team/tekniker. More Service kan også avsluttes saken dersom overvåkningssystemet friskmelder serveren, service, eller applikasjon.

På denne måten kan man øke produktiviteten i avdelingen.

Assets

Assets/ inventar applikasjonen integrerer de økonomiske aspektene ved CI inventar objekter i CMDB.

Inventar tar også hensyn til de fysiske, teknologiske, kontraktsmessige med bakgrunn i forvaltningspraksis. De har et felles mål.

Kontroll på varelager

Redusere kostnader ved kjøp og forvaltning

Administrere CI (objektet) i hele livssyklusen fra innkjøp til utskiftning.

Forbedre it-tjenesten til sluttbrukerne.

Lage standardprosessor for forvaltning av eiendeler hos kunden/sluttbruker

Hvordan bør CMDB versus Assets relateres til hverandre

Kapitalstyring og konfigurasjonsstyring (CMDB) er relatert, men har forskjellige mål. Kapitalforvaltning fokuserer på økonomisk sporing av selskapseiendom derfor hører dette inn under Asset. Konfigurasjonsadministrasjon i CMDB fokuserer på å bygge og vedlikeholde elementer som skaper et tilgjengelig nettverk av tjenester.

Når Assets management er integrert med CMDB, kan oppdatering av CI’en utføres fra et sted, og både CMDB versus Assets blir oppdatert.

Om oppdatering foretas fra CMDB eller Asset modulen er opp til Administrator.

Asset og CMDB bør dele informasjon om CI (PC, server osv) antall hendelser og endringer som er utført på CI’en.

Fra den enkelte inventar CI i Asset, kan man gå rett til CMDB og se hvordan Inventaret er relatert til bruker/kunde og infrastrukturen.

Assets Inventar skal gi din avdeling kontroll på pc, serveres garanti utløpsdato. Dette gir muligheter for å forkaste finansielle investeringer i fremtid på alt materiell som nedskrives.

Ved å kombinerer CMDB og Assets (inventar), i More Service, vil du virkelig få et verktøy som kan øke avdelingenes kontroll og produktivitet.

Få full kontroll med More Service CMDB og Assets.

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!