Registrér, følg opp og løs alle problemene i virksomheten med Servicedesk

Løs dine saker

Med Servicedesk kan man få struktur på oppgaver og kundeservice.

Hvorfor skal man registrere, følge opp alle problemene i virksomheten?
Det er menneskelig å feile. Uønskede hendelser skjer den beste.

Vær sikker: Feil, tabber, misforståelser, forglemmelser og andre små og store irritasjonsmomenter skjer hele tiden.

Uansett hva som skjer, så behøver du ikke lage noe drama rundt en uønsket hendelse.

Poenget er nemlig ikke at det har skjedd et avvik, men at avviket blir registrert, fulgt opp og løst på en forutsigbar måte.

Dette gjelder både oppfølging av oppgaver internt og kundeoppfølging eksternt.

Les mer om hvordan du kan løse problemer på en mer koordinert måte med en Servicedesk løsning

Hvordan skape god kundeservice og unngå uønskede hendelser

Er du også utsatt for uønskede hendelser? Ja, selvfølgelig. De skjer hele tiden. 

Din jobb er å unngå at en uønsket hendelse eskalerer og blir til et problem.

Dette unngår du ved å håndtere den riktig. Hvordan håndterer du hendelsen? Ignorerer du den? Eller har du ikke noen forutsigbare måter å takle den på?

Ved å bruke en servisedesk løsning til å koordinere alle hendelsene. Unngår du uønskede hendelser og skaper god kundeservice.

Ta smarte beslutninger

Ta i bruk en Servicedesk-løsning, og registrér alle avvik og uønskede hendelser. Alle problemer blir umiddelbart lagt inn i “løyper”, der du kan se hvem som har ansvaret og hvor langt saken er kommet.

Aldri mer saker som blir glemt, som glipper eller som ikke blir behandlet skikkelig! Da skaper du god kundeservice.

Ved å bruke en Servicedesk til å registrere hendelsene vil du skape verdifull informasjon som kan hentes ut gjennom rapporter. Rapporter kan være verdifullt for virksomheten. Det handler om å visualisere en utvikling og ha et aktivt styreverktøy i hverdagen. More Service har et kraftig rapporterings verktøy. Et komplett utvalg av rapporter med et tilhørende dashboard.

Ved å bruke More Service har dere et verktøy som kan bistå dere med å gi legendarisk kundeservice.

More Service er basert på ITIL rammeverket

Se også artikkelen om ITIL versjon 4 – verdikjede og verdistrømmer.

Registrerer du deg i dag, får du prøve vår servicedesk i 60 dager! Helt uforpliktende og helt gratis!