More Service
Agent Portal

Agenter i More Service kan jobbe med alle tjenester fra More Service Agent Portal.

Service desk, sneak peak av moreservice service desk. Presentert på en laptop, Bilde.

More Service Agent Portal er grensesnittet som agentene (saksbehandlerne) benytter som arbeidsflate. Ved å logge på med single signon eller med brukernavn, passord og kode, får agentene tilgang til alle moduler og funksjoner i More Service. Med lynrask respons, intuitivt og produktivt grensesnitt, er grunnlaget lagt for en produktiv arbeidsdag. Innholdet i More Service Agent Portal kan tilpasses for den enkelte agent i forhold til rollen de har – slik at portalen svarer til agentenes behov i forhold til de oppgavene de skal utføre.

Det er også i More Service Agent Portal at utvalgte administratorer kan legge til og fjerne agenter, og opprette teams og definere hvilke agenter som skal være medlem av det enkelt team. Administratorer kan også konfigurere kategoriene, prioritetene, statusene, og e-postmalene for automatiske e-poster.
Som administrator kan du også sette opp bestemte regler for saksflyt, og definere hvilke moduler som skal være synlige for den enkelte rolle.

 

 

 

More Service er et service management system med et omfattende tilbud av tjenester. Tjenestene er hel-integrerte med hverandre, for å sikre optimal ytelse og den beste brukeropplevelsen. Våre moduler er:

  • Service Desk – et intuitiv og raskt sakshåndteringssystem med omfattende funksjoner.
  • Help Desk – et enklere sakshåndteringssystem (ticketing system).
  • CMDB (Systemkart) – en logisk oversikt over organisasjonens eiendeler og infrastruktur.
  • Change – et intuitivt system for å registrere, planlegge, teste og godkjenne endringer på en kontrollert måte.
  • Problem – et oversiktlig system for systematisk problemhåndtering gjennom å registrere problemet, fordele og følge opp oppgaver, evaluere og velge  løsninger, og til slutt oppsummere arbeidet.
  • Maintenance – et system for å planlegge, fordele, gjennomføre, og dokumentere gjentagende oppgaver.
  • Project
  • Assets
  • Rapporter
  • Knowledge

Alt er tilgjengelig fra More Service Agent Portal.